Vidare läsning

Hur ser ni på risk?

Våra analyser visar att du får en fullgod riskspridning redan vid det antal aktier som vi har i våra produkter. Sigmastocks beräknar en optimal diversifiering med avseende på totala mängden önskvärda egenskaper hos din portfölj. Med det klassiska tillvägagångssättet diversifierar man istället utifrån s.k kovariansmatriser baserade på dagliga aktieprisrörelser. En konsekvens av detta sätt att se på risk är att du som investerare ska sträva efter att ha så många bolag som möjligt i din portfölj. Våra resultat pekar istället på att den optimala riskspridningen i första hand uppnås genom ett urval av de, i någon mening, bästa bolagen från varje bransch. När det är gjort finns det inget som tyder på att riskspridningen ökar då vi lägger till ytterligare bolag med sämre egenskaper. Diversifieringen blir snarare sämre.

Har ni testat hur era bolag har gått bakåt i tiden?

Ja, det är bland annat detta du kan göra i vårt aktieverktyg. Testa dig fram här.

Måste jag månadsspara eller kan jag sätta in en större summa och förvalta den?

Du väljer helt själv hur du vill använda verktyget och även om de flesta månadssparar väljer många att sätta in ett belopp en gång för att sedan förvalta det. Det är då vanligt att välja att ställa in justering av portföljen två gånger per år, istället för en gång per år som är förifyllt idag. Detta gör du genom att gå in på den portfölj som du vill ändra, klicka på ”Fler funktioner” och vidare genom att ändra inställningarna under fliken ”Justera portföljen - för att hålla den långsiktigt uppdaterad”.

Hur tas aktieportföljerna fram?

Aktieverktyget är helt matematiskt och grundas på statistik och automatiserad fundamental analys. Läs mer här.

Har ni någon bindningstid?

Vi har ingen bindningstid.

Min portföljs värde varierar mycket från index, är detta negativt?

Nej. Eftersom din portfölj innehåller färre eller andra bolag än index kommer även avkastningen att skilja sig. På kort sikt kan portföljen gå både bättre och sämre. Målet är att på sikt prestera bättre än index. Att slå index är svårt, men via oss ger du dig själv en chans, genom att göra ett bra urval och undvika höga avgifter.

Mer precist pratar man i finansindustrin ofta om relativavkastning och absolutavkastning. Relativavkastning är hur en portfölj avkastar minus avkastningen för dess jämförelseindex. Absolutavkastning är hur mycket en portfölj avkastar i absoluta termer. Till exempel, om din portfölj har avkastat 12% och ditt jämförelseindex har avkastat 10% så är din absolutavkastning 12% och din relativavkastning 2%. Att ha låg varians – ”spridning” – i sin relativavkastning har inget värde i sig. Det innebär bara att din portfölj rör sig som ditt jämförelseindex, i uppgång som i nedgång. Det som är viktigt är att ha hög och stabil förväntad avkastning till rimlig risk. En portfölj som skapas via oss har högre varians i relativavkastningen än vad som är vanligt för aktiefonder. Detta gör att du därigenom kan uppnå högre förväntad absolutavkastning till jämförbar risk.

Tar jag högre risk om jag köper aktier istället för fonder?

Nej. Idag kan du både enkelt och billigt skapa en riskspridd och stabil aktieportfölj. Att det är svårt är en myt. Testa att skapa din egen portfölj via vårt aktieverktyg här. Det är däremot naturligt att fråga sig om fondernas diversifiering är en större fördel än vad deras stora avgifter är en nackdel. Från ett vetenskapligt perspektiv är svaret nej. En av världens främsta forskare inom finans, Eugene Fama, fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till Alfred Nobels minne mycket tack vara att han hjälpt till att fastslå detta. Se gärna följande länkar för en introduktion till Prof. Famas arbete.

Eugene F. Fama
www.nobelprize.org
www.chicagobooth.edu

Orsaken till detta är att redan när man äger ett tiotal olika aktier, spridda över ett flertal branscher, har man fått en fullgod riskspridning. Att äga fler ger inte så mycket mer i termer av minskad risk. Däremot kommer de procentuella och årligt återkommande avgifterna som fonderna har att äta upp din avkastning över tid. Notera att vi inte påstår att du, när du väljer slumpmässigt, kommer att kunna välja aktier bättre än bankernas förvaltare. Vi påstår bara att fondförvaltare historiskt sett inte ens varit i närheten av att tillföra mer värde genom sina aktieval än det som de tar bort i form av mer eller mindre synliga avgifter. Det bortfall som fondernas avgifter innebär är på lång sikt en mycket större risk än företagsspecifika extremhändelser.

Vad menas med köp- och behållstrategi?

Att köpa aktier eller andra tillgångar med avsikt att behålla dem långsiktigt är ett välkänt sätt att investera på inom finans. Motsatsen, att köpa och sälja ofta, kan bli dyrt och slå på avkastningen. Framför allt pekar forskning på att kortsiktiga kursrörelser är omöjliga att förutspå.

Köp- och behållstrategin har tillämpats framgångsrikt av många och den har fått mycket uppmärksamhet av både forskare och media. Det är däremot bra att vara medveten om att även bra bolags aktier för det mesta kommer att falla i värde om marknaden i helhet gör det.

Är ni en fond?

Nej. Hos oss skapar du din egen aktieportfölj istället, som kontinuerligt uppdateras efter din strategi. Som kund sköter du därför själv dina investeringar själv. Det är tack vare att du gör detta som det blir så billigt för dig. Du kommer att ha en uppdaterad portfölj och stöd för ditt sparande, fast utan att avgifterna äter upp en stor del av din avkastning som de gör i de allra flesta fonder.

Är ni finansiella rådgivare?

Nej. Vi står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Vi vill göra dig självständig från finansiella rådgivare och tillhandahåller istället ett aktieverktyg för investeringsanalys. Med det kan du skapa en egen strategi för aktieanalys genom att sortera ut bolag baserat på olika variabler. Din insats möjliggör våra låga avgifter.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta kundtjänst