Aktieverktyget

Hur fungerar aktieverktyget?

Aktieverktyget hjälper dig att skapa och förvalta en egen aktieportfölj. Via oss tar du fram en strategi med hjälp av finansiell forskning. Du kan välja att ändra din strategi efter eget tycke och smak, eller att använda någon av våra förinställda alternativ. Verktyget analyserar sedan historisk företags- och aktiedata och visar hur din strategi skulle ha fungerat under den senaste tioårsperioden. Läs en mer detaljerad beskrivning här.

Hur ofta behöver jag köpa/sälja aktier?

Du bestämmer själv hur ofta du vill köpa eller sälja aktier och behöver inte vara speciellt aktiv alls om du inte vill det. En gång per år skickar vi ut en notis kring att det kan vara dags att se över portföljen och en beskrivning för hur detta kan gå till. Du kan naturligtvis justera den oftare om du vill, men tänk på att det kostar mycket, i form av courtage, att göra det alltför ofta.

Går det att ändra inställningar i efterhand?

Det går bra att ändra inställningar i efterhand. Det gör du genom att gå in på din portfölj och vid "Portföljens inställningar" trycka på ändra.

Kan jag ta bort en aktie ur min portfölj?

Ja. Du kan välja att ta bort både bolag och hela branscher som du inte vill ha med i din portfölj. Du kan också göra en etisk sortering.

Hur ska jag fördela mina pengar mellan olika marknader?

Ju mer kapital du har desto större anledning till att sprida dina innehav mellan olika marknader för att minska din totala risk. Samtidigt är många av de företag som tas fram via Sigmastocks modeller internationella och ibland kan det vara bättre att se till att dina köp sprids över olika branscher istället. Denna branschspridning ingår i Sigmastocks portföljer, där en bransch får utgöra max 20% av hela portföljen. Om du väljer bort branscher höjs denna gräns successivt för att du ska kunna få en portfölj som investerar hela ditt kapital.

En enkel riktlinje kan vara att se på dina tidigare investeringar. Om du exempelvis har haft 50.000kr i en Sverigefond fram till nu kan detta belopp med fördel investeras direkt i en svensk aktieportfölj istället. Du har då lika stor exponering mot den svenska marknaden som tidigare och redan första året sparar du in en stor del av förvaltningskostnaderna.

Vad påverkar hur många bolag som tas fram i portföljerna?

Hur många aktier som tas fram beror på portföljens sammansättning. Målet för en portfölj är att i så hög grad som möjligt uppnå de värden som motsvarar målet för alla parametrar i din strategi. Du kanske t.ex. har hög vinsttillväxt som ett mål. Bolagen i portföljen ska då tillsammans ha en hög vinsttillväxt. Ibland krävs fler bolag för att skapa en bra sammansättning, ibland färre. Även mindre poster tillför värde till de olika parametrarna. De tillför även värde i form av diversifiering och finns med andra ord i portföljen av en anledning. Att köpa mindre poster är inte heller längre en nackdel, då courtaget numera är väldigt lågt även vid mindre aktieköp.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta kundtjänst