¨

Priser

Välja mellan våra tre prisplaner Bas, Bas Global och Premium. Du kan när som helst upp- eller nedgradera din prisplan. För att förvalta stort kapital eller bli företagskund kan du kontakta oss direkt här
Jämför banker
Här ser du en jämförelse mellan olika aktörer. Alla kostnader som visas är beräknade på ett år, innefattar courtage och eventuell växlingsavgift