Priser

Välja mellan våra tre prisplaner Bas, Bas Global och Premium. Du kan när som helst upp- eller nedgradera din prisplan. För att förvalta stort kapital eller bli företagskund kan du kontakta oss direkt här.

BAS

19 kr/mån
Alt. 182 kr/år

BAS GLOBAL

49 kr/mån
Alt. 470 kr/år

PREMIUM

99 kr/mån
Alt. 950 kr/år

Antal portföljer 1 Obegränsat Obegränsat
Anpassa etisk sortering
Välj bort branscher
Välj bort bolag
Marknad Sverige
Marknad Norden
Marknad Europa
Marknad Nordamerika
Sigmastocks parametrar
Populära finansiella parametrar

Jämför banker

Här ser du en jämförelse mellan olika aktörer. Alla kostnader som visas är beräknade på ett år, innefattar courtage och eventuell växlingsavgift.