Priser

Aktiemarknad sverige

Bas

Aktiemarknad global

Bas Global

Star 2x

Premium

Aktiemarknad sverige

Bas

Aktiemarknad global

Bas Global

Star 2x

Premium

Bas passar dig som vill ha en färdig aktieportfölj på den svenska marknaden med Sigmastocks standardinställningar. Gör enkla val och se historisk utveckling. Pris: 19kr/månad.

Bas Global passar dig som vill kunna ha flera färdiga aktieportföljer på samtliga av våra marknader med Sigmastocks standardinställningar. Gör enkla val och se historisk utveckling. Pris: 49kr/månad.

Premium passar dig som vill skapa en helt egen strategi utifrån ett flertal olika nyckeltal och inställningar. Testa dig fram och mät historisk utveckling beroende på hur din strategi ser ut. Pris: 99kr/månad.

Prenumerationskostnad 19 kr / mån
Eller 182 kr för ett helt år
49 kr / mån
Eller 470 kr för ett helt år
99 kr / mån
Eller 950 kr för ett helt år
Antal portföljer 1 obegränsat obegränsat
Anpassa etisk sortering
Ta bort branscher
Ta bort bolag
Marknad Sverige
Marknad Norden
Marknad Europa
Marknad Nordamerika
Sigmastocksparametrar
Populära finansiella parametrar

Förvalta stort kapital eller företagskund? Kontakta oss här.

Aktuella kampanjer

Skandia header

Bli kund hos Skandia - få 6 månader gratis

Skandia bjuder sina kunder på 6 månader gratis hos Sigmastocks!*

*Erbjudandet gäller befintliga och nya användare hos Skandia och Sigmastocks.

Nordnet banner 2man

Bli kund hos Nordnet - få 2 månader gratis

Nordnet bjuder alla sina kunder på två månader gratis hos Sigmastocks!*

*Erbjudandet gäller endast nya användare hos Nordnet och Sigmastocks.

Nordea promo banner 2

Bli kund hos Nordea - få 2 månader gratis

Nordea bjuder alla sina kunder på två månader gratis hos Sigmastocks!*

*Erbjudandet gäller endast nya användare hos Sigmastocks.