Priser

Aktiemarknad sverige d6703bbb8831eaa487766a802e548e7507d4814d6ad7553440a12b166ca1ea77

Bas

Aktiemarknad global 39b80ac6c7a27f44f70a96f3c098eec62a63ccbebff071778ee4d03ead099521

Bas Global

Star 2x 7c0e838b54ca09cdcab3de6d54d5396766fbf1cb628db28e2e65d212bf7cc2a9

Premium

Aktiemarknad sverige d6703bbb8831eaa487766a802e548e7507d4814d6ad7553440a12b166ca1ea77

Bas

Aktiemarknad global 39b80ac6c7a27f44f70a96f3c098eec62a63ccbebff071778ee4d03ead099521

Bas Global

Star 2x 7c0e838b54ca09cdcab3de6d54d5396766fbf1cb628db28e2e65d212bf7cc2a9

Premium

Bas passar dig som vill ha en färdig aktieportfölj på den svenska marknaden med Sigmastocks standardinställningar. Gör enkla val och se historisk utveckling. Pris: 19kr/månad.

Bas Global passar dig som vill kunna ha flera färdiga aktieportföljer på samtliga av våra marknader med Sigmastocks standardinställningar. Gör enkla val och se historisk utveckling. Pris: 49kr/månad.

Premium passar dig som vill skapa en helt egen strategi utifrån ett flertal olika nyckeltal och inställningar. Testa dig fram och mät historisk utveckling beroende på hur din strategi ser ut. Pris: 99kr/månad.

Prenumerationskostnad 19 kr / mån
Eller 182 kr för ett helt år
49 kr / mån
Eller 470 kr för ett helt år
99 kr / mån
Eller 950 kr för ett helt år
Antal portföljer 1 obegränsat obegränsat
Anpassa etisk sortering
Ta bort branscher
Ta bort bolag
Marknad Sverige
Marknad Norden
Marknad Europa
Marknad Nordamerika
Sigmastocksparametrar
Populära finansiella parametrar