Skapa en långsiktig och riskspridd aktieportfölj

Alla bolag som sorteras fram är prisvärda och stabila bolag från olika branscher. Se vår film här

Ett index är en sammanställning av ett flertal aktiers gemensamma kursutveckling. Oftast speglar ett index hur en marknad rör sig i snitt. Att spara i en indexportfölj innebär att ditt sparande på sikt går mot samma avkastning som den aktiemarknad du väljer att följa. De största företagen på respektive börs, viktade efter sitt marknadsvärde, kommer att utgöra grunden för din indexportfölj. Läs mer här.

Ett index är en sammanställning av ett flertal aktiers gemensamma kursutveckling. Oftast speglar ett index hur en marknad rör sig i snitt. Att spara i en indexportfölj innebär att ditt sparande på sikt går mot samma avkastning som den aktiemarknad du väljer att följa. De största företagen på respektive börs, viktade efter sitt marknadsvärde, kommer att utgöra grunden för din indexportfölj. Läs mer här.

1 Välj en marknad

Jag vill använda Sigmastocks modeller

Den svenska marknaden är den vanligaste bland svenska aktiesparare. Här hittar du företag som du känner till och i många fall till och med är kund hos. Det är numera mycket billigt att handla svenska aktier via exempelvis Nordea, Avanza och Nordnet.

Den svenska marknaden är den vanligaste bland svenska aktiesparare. Här hittar du företag som du känner till och i många fall till och med är kund hos. Det är numera mycket billigt att handla svenska aktier via exempelvis Nordea, Avanza och Nordnet.

Det är relativt billigt att handla nordiska aktier via de svenska internetmäklarna. Många väljer att investera i Norden om de redan har en svensk portfölj och vill sprida sina risker på fler olika företag.

Det är relativt billigt att handla nordiska aktier via de svenska internetmäklarna. Många väljer att investera i Norden om de redan har en svensk portfölj och vill sprida sina risker på fler olika företag.

En europeisk aktieportfölj kan ersätta dina Europafonder. Sedan en kort tid tillbaka går det att handla aktier från de största europeiska länderna billigt på framför allt Nordea, vilket nu gör att vi lanserar denna efterfrågade marknad. Observera att samtliga marknader som ingår i våra europeiska portföljer endast finns tillgängliga hos vår samarbetspartner Nordea.

En europeisk aktieportfölj kan ersätta dina Europafonder. Sedan en kort tid tillbaka går det att handla aktier från de största europeiska länderna billigt på framför allt Nordea, vilket nu gör att vi lanserar denna efterfrågade marknad. Observera att samtliga marknader som ingår i våra europeiska portföljer endast finns tillgängliga hos vår samarbetspartner Nordea.

Den nordamerikanska marknaden är den vanligaste att investera i efter Sverige och Norden. Här finns de största, och därmed också de mest stabila, företagen. Även denna marknad är relativt billig att handla i, men du som vill göra regelbundna insättningar bör räkna på hur mycket du ska köpa för, för att courtaget inte ska bli en för stor avgift i förhållande till dina investeringar. Hos våra samarbetspartners bör varje aktieköp överstiga ca 3600kr, för att du ska minimera dina kostnader.

Den nordamerikanska marknaden är den vanligaste att investera i efter Sverige och Norden. Här finns de största, och därmed också de mest stabila, företagen. Även denna marknad är relativt billig att handla i, men du som vill göra regelbundna insättningar bör räkna på hur mycket du ska köpa för, för att courtaget inte ska bli en för stor avgift i förhållande till dina investeringar. Hos våra samarbetspartners bör varje aktieköp överstiga ca 3600kr, för att du ska minimera dina kostnader.

2 Anpassa och generera din portfölj

Välj andel stora och mindre bolag

50%
50%
Stora bolag

(Större trygghet)

Mindre bolag

(Högre potential)

Samtliga bolag som väljs ut är stabila och lågt värderade i förhållande till de vinster som de genererar. Det som särskiljer de stora bolagen från de mindre är att de stora bolag har större marknadsvärde. Detta innebär typiskt sett att de har fler anställda, många olika produkter, produktion på fler ställen, säljer på olika marknader, har större omsättning etc. Av dessa skäl anses stora bolag ofta vara mindre känsliga mot ändrade förutsättningar än vad mindre bolag är. Stora bolag är därför oftast lite dyrare i inköp. I detta val kan du välja om du vill att din portfölj ska ha en tonvikt på stora bolag, mindre bolag, eller en mix.

Samtliga bolag som väljs ut är stabila och lågt värderade i förhållande till de vinster som de genererar. Det som särskiljer de stora bolagen från de mindre är att de stora bolag har större marknadsvärde. Detta innebär typiskt sett att de har fler anställda, många olika produkter, produktion på fler ställen, säljer på olika marknader, har större omsättning etc. Av dessa skäl anses stora bolag ofta vara mindre känsliga mot ändrade förutsättningar än vad mindre bolag är. Stora bolag är därför oftast lite dyrare i inköp. I detta val kan du välja om du vill att din portfölj ska ha en tonvikt på stora bolag, mindre bolag, eller en mix.

Ställ in var du vill lägga ditt fokus

50%
50%
Mer stabila vinster
Högre vinsttillväxt

Samtliga bolag som väljs ut är stabila och lågt värderade i förhållande till de vinster som de genererar. En del av dessa bolag har dock högre vinsttillväxt än de övriga. De är av den orsaken ofta lite dyrare i inköp. Som jämförelse är de bolag som har en hög och stabil vinst men där vinsten inte växer så mycket över tid typiskt sett billigare att köpa. I detta val kan du välja var du vill att ditt fokus ska ligga; på bolag med hög vinsttillväxt eller på bolag med lägre vinsttillväxt men till ett billigare pris.

Samtliga bolag som väljs ut är stabila och lågt värderade i förhållande till de vinster som de genererar. En del av dessa bolag har dock högre vinsttillväxt än de övriga. De är av den orsaken ofta lite dyrare i inköp. Som jämförelse är de bolag som har en hög och stabil vinst men där vinsten inte växer så mycket över tid typiskt sett billigare att köpa. I detta val kan du välja var du vill att ditt fokus ska ligga; på bolag med hög vinsttillväxt eller på bolag med lägre vinsttillväxt men till ett billigare pris.

Följande industrier utesluts från ditt urval om du kryssar för detta alternativ:

 • Olja och gas, följande användningsområden:
  • Utforskning och produktion
  • Borrning
  • Förvaring och transport
  • Förädling och marknadsföring
  • Utrustning/tillbehör och tjänster
 • Flyg- och försvarsindustrin
 • Kasino och spel
 • Sprit- och vintillverkning
 • Bryggerier
 • Tobak
 • Kol och fossila bränslen

Dessutom sorteras samtliga företag som AP7 utesluter bort.

Följande industrier utesluts från ditt urval om du kryssar för detta alternativ:

 • Olja och gas, följande användningsområden:
  • Utforskning och produktion
  • Borrning
  • Förvaring och transport
  • Förädling och marknadsföring
  • Utrustning/tillbehör och tjänster
 • Flyg- och försvarsindustrin
 • Kasino och spel
 • Sprit- och vintillverkning
 • Bryggerier
 • Tobak
 • Kol och fossila bränslen

Dessutom sorteras samtliga företag som AP7 utesluter bort.

Kryssa för detta alternativ för att välja bort industrier inom användningsområden som olja, vapen, m.m.

Sigmastocks står inte under Finansinspektionens tillsyn. Tjänsten ska inte betraktas som en personlig rekommendation. All användning av tjänsten sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.