Skapa en långsiktig och riskspridd aktieportfölj

Alla bolag som sorteras fram är prisvärda och stabila bolag från olika branscher. Se vår film här

1 Välj prisplan

2 Välj marknad

Den marknad som bolagen i din portfölj kommer finnas på. Den svenska marknaden är vanligast bland svenska aktiesparare, här hittar du företag du känner till och kanske även är kund hos. Sverigemarknad passar för dig som har ett totalt sparande på upp till 15.000 SEK och som vill spara 1000kr/tillfälle. Du väljer själv om du vill spara kontinuerligt eller sätta in en engångssumma.

Den marknad som bolagen i din portfölj kommer finnas på. Den svenska marknaden är vanligast bland svenska aktiesparare, här hittar du företag du känner till och kanske även är kund hos. Sverigemarknad passar för dig som har ett totalt sparande på upp till 15.000 SEK och som vill spara 1000kr/tillfälle. Du väljer själv om du vill spara kontinuerligt eller sätta in en engångssumma.

Den marknad som bolagen i din portfölj kommer finnas på. Nordiska aktier är relativt billigt och många väljer att investera i Norden om de redan har en svensk portfölj och vill sprida sina risker på fler olika företag. Nordenmarknad passar för dig som har ett totalt sparande på runt 40.000 SEK och mer, och som vill spara 1500kr/tillfälle. Du väljer själv om du vill spara kontinuerligt eller sätta in en engångssumma.

Den marknad som bolagen i din portfölj kommer finnas på. Nordiska aktier är relativt billigt och många väljer att investera i Norden om de redan har en svensk portfölj och vill sprida sina risker på fler olika företag. Nordenmarknad passar för dig som har ett totalt sparande på runt 40.000 SEK och mer, och som vill spara 1500kr/tillfälle. Du väljer själv om du vill spara kontinuerligt eller sätta in en engångssumma.

Den marknad som bolagen i din portfölj kommer finnas på. Observera att europeiska portföljer endast finns tillgängliga hos vår samarbetspartner Nordea eftersom europeisk aktiehandel är prisvärd där. Europamarknad passar för dig som har ett totalt sparande på runt 40.000 SEK och mer, och som vill spara 5000kr/tillfälle. Du väljer själv om du vill spara kontinuerligt eller sätta in en engångssumma en gång.

Den marknad som bolagen i din portfölj kommer finnas på. Observera att europeiska portföljer endast finns tillgängliga hos vår samarbetspartner Nordea eftersom europeisk aktiehandel är prisvärd där. Europamarknad passar för dig som har ett totalt sparande på runt 40.000 SEK och mer, och som vill spara 5000kr/tillfälle. Du väljer själv om du vill spara kontinuerligt eller sätta in en engångssumma en gång.

Den marknad som bolagen i din portfölj kommer finnas på. Den nordamerikanska marknaden är den vanligaste att investera i efter Sverige och Norden. Nordamerikamarknad passar för dig som har ett totalt sparande på runt 40.000 SEK och mer, och som vill spara 5000kr/tillfälle. Du väljer själv om du vill spara kontinuerligt eller sätta in en engångssumma en gång.

Den marknad som bolagen i din portfölj kommer finnas på. Den nordamerikanska marknaden är den vanligaste att investera i efter Sverige och Norden. Nordamerikamarknad passar för dig som har ett totalt sparande på runt 40.000 SEK och mer, och som vill spara 5000kr/tillfälle. Du väljer själv om du vill spara kontinuerligt eller sätta in en engångssumma en gång.

3 Anpassa och generera din portfölj

Välj andel stora och mindre bolag

50%
50%
Stora bolag

(Större trygghet)

Mindre bolag

(Högre potential)

Även om alla bolag som vårt aktieverktyg sorterar fram är stabila och lämpliga för långsiktigt tryggt sparande kan du här välja vad du vill att din portfölj ska fokusera på. Om du vill lägga något mer vikt på större trygghet kan du här välja att din portfölj ska innehålla en större andel stora bolag: de anses ofta som mer trygga eftersom de finns på flera olika marknader. Om du vill fokusera på bolag med högre potential med något billigare aktier så kan du välja att inkludera fler mindre bolag. Många av våra kunder väljer en mix.

Även om alla bolag som vårt aktieverktyg sorterar fram är stabila och lämpliga för långsiktigt tryggt sparande kan du här välja vad du vill att din portfölj ska fokusera på. Om du vill lägga något mer vikt på större trygghet kan du här välja att din portfölj ska innehålla en större andel stora bolag: de anses ofta som mer trygga eftersom de finns på flera olika marknader. Om du vill fokusera på bolag med högre potential med något billigare aktier så kan du välja att inkludera fler mindre bolag. Många av våra kunder väljer en mix.

Ställ in var du vill lägga ditt fokus

50%
50%
Mer stabila vinster
Högre vinsttillväxt

Även om alla bolag som vårt aktieverktyg sorterar fram är stabila och lämpliga för långsiktigt tryggt sparande kan du här välja vad du vill att din portfölj ska fokusera på. Vissa bolag har högre vinsttillväxt än de övriga och är därför ofta lite dyrare i inköp medan bolag med en hög och stabil vinst men där vinsten inte växer så mycket över tid typiskt sett billigare att köpa. I detta val kan du välja att fokusera på bolag med hög vinsttillväxt eller på bolag med lägre vinsttillväxt men till ett billigare pris. Många av våra kunder väljer en mix.

Även om alla bolag som vårt aktieverktyg sorterar fram är stabila och lämpliga för långsiktigt tryggt sparande kan du här välja vad du vill att din portfölj ska fokusera på. Vissa bolag har högre vinsttillväxt än de övriga och är därför ofta lite dyrare i inköp medan bolag med en hög och stabil vinst men där vinsten inte växer så mycket över tid typiskt sett billigare att köpa. I detta val kan du välja att fokusera på bolag med hög vinsttillväxt eller på bolag med lägre vinsttillväxt men till ett billigare pris. Många av våra kunder väljer en mix.

Följande industrier utesluts från ditt urval om du kryssar för detta alternativ:

 • Olja och gas, följande användningsområden:
  • Utforskning och produktion
  • Borrning
  • Förvaring och transport
  • Förädling och marknadsföring
  • Utrustning/tillbehör och tjänster
 • Flyg- och försvarsindustrin
 • Kasino och spel
 • Sprit- och vintillverkning
 • Bryggerier
 • Tobak
 • Kol och fossila bränslen

Dessutom sorteras samtliga företag som AP7 utesluter bort.

Följande industrier utesluts från ditt urval om du kryssar för detta alternativ:

 • Olja och gas, följande användningsområden:
  • Utforskning och produktion
  • Borrning
  • Förvaring och transport
  • Förädling och marknadsföring
  • Utrustning/tillbehör och tjänster
 • Flyg- och försvarsindustrin
 • Kasino och spel
 • Sprit- och vintillverkning
 • Bryggerier
 • Tobak
 • Kol och fossila bränslen

Dessutom sorteras samtliga företag som AP7 utesluter bort.

Kryssa för detta alternativ för att välja bort industrier inom användningsområden som olja, vapen, m.m.

Sigmastocks står inte under Finansinspektionens tillsyn. Tjänsten ska inte betraktas som en personlig rekommendation. All användning av tjänsten sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.