Pressmeddelande: Hotet mot storbankernas fonder – kvinnliga Chalmeristers färdiga aktieportföljer

2017-03-24
Att spara i aktier är väldigt attraktivt, men det kan vara svårt att lära sig hur. Nu vill Göteborgsbaserade Sigmastocks hjälpa sparare genom att skapa färdiga aktieportföljer via finansiell matematik.

Mai Thai och Nanna Stranne kommer från Chalmers Tekniska Högskola. Tillsammans har de grundat Sigmastocks, och utmanar nu storbankerna genom att skapa ett nytt alternativ för de svenska fondspararna. De vill göra det lika lätt att spara i aktier som att spara i fonder. Målet är att skapa långsiktig aktiv förvaltning till en minimerad kostnad.

Konceptet är helt i linje med medias rapportering kring fondavgifternas stora betydelse för sparandets avkastning. Varje år betalar de svenska fondspararna miljarder i avgifter, en kostnad som näst intill kan tas bort om spararna istället hade ägt aktierna direkt. En enkel väg till aktiesparande blir därför ett drömalternativ för privatpersoner.

Sigmastocks AB grundades 2014 i samarbete med Chalmers Innovation. Idén uppkom i samband med Eugene Famas Nobelpris 2013. Famas forskning visar att fondernas höga avgifter gör det näst intill omöjligt för dem att slå sina jämförelseindex och att de som lyckas bara har tur. Samtidigt noterade grundarna att få sparare väljer att byta till aktier, på grund av bristande kunskap och intresse.

Det matematiska arbetet i tjänsten motsvarar en analys av kvartalsrapporter från samtliga stora och medelstora företag i både Sverige och Nordamerika under de senaste tio åren, ett urval av de bästa värdebolagen, samt bevakning av dessa. Nu finns Sigmastocks tjänst tillgänglig för allmänheten via deras hemsida.

Sigmastocks vill göra det lika lätt att spara i aktier som att spara i fonder, med målet att skapa långsiktig aktiv förvaltning till en minimerad kostnad tack vare finansiell matematik. Portföljerna används redan för mångmiljonbelopp. Bolaget grundades 2014 i Göteborg av Mai Thai och Nanna Stranne i samarbete med Chalmers Innovation och vann Chalmers Innovation Startup Camp 2014.


Sigmastocks