Kontakt

Vanliga frågor och svar:

Jag vill börja spara, hur går jag till väga?

Börja med att skapa en aktieportfölj. När du är klar kommer du att kunna välja att spara portföljen på ditt konto. Där kommer du även att kunna ställa in ett eventuellt sparande i portföljen. Du kommer även att behöva ett konto hos en bank för att kunna handla aktierna, förslagsvis hos Nordea, Nordnet eller Avanza, då de har de lägsta priserna för aktiehandel i Sverige. Även Degiro tillhandahåller aktiehandel till bra priser. ISK-konton är populära just nu, då en årlig schablonbeskattning görs istället för att skatt dras på dina vinster. På detta sätt slipper du redovisa varje kapitalvinst/förlust i deklarationen. Akta dig för att köpa aktier hos din ordinarie bank före du vet vad det kostar. Ofta är det fasta priset så högt att det blir ohållbart att handla med aktier med mindre belopp, som exempelvis i ett månadssparande. Om du är helt ny på aktier, gå igenom vår nybörjarguide här.

Hur mycket pengar bör jag ha för att kunna komma igång?

Sigmastocks kostnader är fasta (inte procentuella som fondernas). Detta innebär att ju mer du sparar via oss desto billigare blir det för dig, men för att det ska bli billigare än en genomsnittfond från start kan du utgå från följande riktlinjer:

  • Sigmastocks Sverige: Vi blir billigare än en klassisk Sverigefond när ditt totala sparande överstiger ca 15.000kr. Varje enskild investering bör vidare överstiga 1000kr. Detta för att vi ska kunna göra ändamålsenliga beräkningar för dina investeringar och för att anpassa investeringsstorleken till den minsta avgiften för courtage (på Nordea, Nordnet och Avanza).
  • Sigmastocks Global: Vi blir billigare än en klassisk Nordamerikafond när ditt totala sparande överstiger ca 40.000kr. Varje enskild investering bör vidare överstiga 1500kr för den nordiska marknaden och 5000kr för den nordamerikanska marknaden. Detta för att vi ska kunna göra ändamålsenliga beräkningar för dina investeringar och för att anpassa investeringsstorleken till den minsta avgiften för courtage (på Nordea, Nordnet och Avanza).

Kan jag använda ett ISK via er?

Köpen gör du själv via din ordinarie bank och där kan du använda den typ av konto som passar dig bäst. ISK är vanligt bland våra kunder. Tänk på kostnaderna för courtage när du väljer bank att handla via. Just nu har Nordea, Nordnet och Avanza bäst priser för aktiehandel i Sverige.

Köper ni aktierna åt mig eller gör jag det själv?

Vi förvaltar inget kapital utan låter istället dig som kund köpa och sälja dina aktier själv. Att köpa aktier behöver inte vara någon tidskrävande process. I många fall kan handeln enkelt skötas via din mobil.

Hur aktiv behöver jag vara?

Fördelen med att spara i värdebolag är att du inte behöver vara speciellt aktiv som investerare. Sigmastocks portföljer är anpassade till en köp- och behållstrategi med omfördelning årligen. Du kommer med andra ord inte att behöva sälja av innehav speciellt ofta.

Om du har valt att använda Sigmastocks modeller kan vi en gång per år hjälpa dig med att uppdatera din portfölj. Innehav som inte längre är aktuella säljs av för att ge plats för investeringar som av olika anledningar är bättre vid det specifika tillfället. Det brukar inte bli speciellt mycket som byts ut. Att justera portföljen mycket eller ofta kan bli kostsamt då courtage dras varje gång du köper eller säljer aktier.

Om du månadssparar kommer de nya investeringarna kontinuerligt att korrigera dina innehav, så att du går närmre den portfölj som är aktuell för stunden. Månadssparande är även ett effektivt sätt att motverka att köpa aktier vid ett tillfälle då marknaden är högt prissatt. Om du köper aktier kontinuerligt får du per automatik marknadens snittpris för den period som du investerar under.

Sigmastocks fungerar förstås bra även utan månadssparande. De kunder som sparar en gång och sedan förvaltar kapitalet ställer vanligtvis in att få notis om justering två gånger per år, istället för en gång per år som är förinställt.

Hur kommer jag igång med Nordea?

Du blir enklast kund via Nordeas hemsida. Sök på ”Bli kund”. När du är kund behöver du ansluta dig till Värdepapperstjänst Depå för att kunna köpa och sälja aktier. Det gör du enklast genom att klicka på ”Logga in och anslut dig” som du hittar via denna länk. Du ombeds att logga in med Mobilt Bank-ID och kan då registrera ditt val. De flesta väljer att handla via ett investeringssparkonto, ISK. Just nu bjuder Nordea på tre månader gratis hos Sigmastocks, gå till kampanjen hos oss här.

Hur kommer jag igång med Nordnet?

Via denna länk blir du kund hos Nordnet. De flesta väljer att spara via ISK, men du väljer själv vilket konto som passar dig bäst.

Hur kommer jag igång med Avanza?

Via denna länk blir du kund hos Avanza. De flesta väljer att spara via ISK, men du väljer själv vilket konto som passar dig bäst.

Vad kan Sigmastocks göra för mig?

Sigmastocks kan hjälpa dig att spara långsiktigt i aktier. På sigmastocks.com kan du skapa din egen aktieportfölj genom att sortera ut värdebolag på olika marknader med hjälp av matematiska modeller. Dina inställningar sparas och portföljen uppdateras dagligen på din sida. Vidare kan du få hjälp till att långsiktigt spara i din portfölj. Ställ in hur mycket du kontinuerligt vill köpa för skickas ett SMS/e-postmeddelande med en uträkning på dagsaktuella aktier enligt dina portföljinställningar.

Vad är en indexportfölj?

En indexportfölj är en portfölj som syftar till att generera samma avkastning som ett specifikt aktieindex. Vidare visar ett aktieindex värdeutvecklingen för en grupp aktier under en specifik tidsperiod.

Ett vanligt svenskt index är OMXS30, som visar värdeutvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna i Sverige. Ju större marknadsvärde en aktie sedan har, desto större betydelse får aktiens specifika värdeutveckling i indexet. De flesta index är uppbyggda på liknande sätt som OMXS30.

Vanliga frågor och svar:

Vad kostar det?

Vår grundinställning är att det ska vara billigt och lätt att investera i aktier. Sigmastocks tjänst kostar därför mellan 0-49kr per månad för dig som kund. Se mer detaljerade priser här. Utöver denna avgift kommer du att behöva betala en handelsavgift när du köper eller säljer aktier, så kallat courtage.

Kostar det extra att lägga till fler portföljer inom samma prisplan?

Nej. Om du har prisplan Sverige kan du lägga till hur många svenska portföljer du vill utan att betala mer. Om du har prisplan global kan du skapa obegränsat antal portföljer utan extra kostand.

Hur mycket ska jag investera för att er kostnad ska bli billigare än fonder?

Så fort du kommit upp i ca 20.000kr i totalt sparande blir Sigmastocks Prisplan Sverige billigare än en klassisk Sverigefond. Med prisplan Global går gränsen vid ett sparande överstigande ca 50.000kr totalt. Läs mer här.

Vad kostar aktiehandel?

När du handlar med aktier får du betala courtage. Courtage är en avgift som din bank eller internetmäklare tar ut varje gång du köper eller säljer en eller flera av ett bolags aktier. Courtage är en engångskostnad och när du väl har köpt aktierna behöver du inte betala något förrän du väljer att sälja dem. Precis som vid fondsparande får du däremot betala skatt för dina investeringar. Hur mycket skatt du ska betala beror på vilken typ av depå som du har, samt hur mycket dina investeringar är värda. Om du handlar med utländska aktier behöver du även betala en valutaväxlingsavgift och eventuell skatt i utlandet.

Du kan se en prisjämförelse mellan olika banker här

Varför värdesätter ni låga avgifter så högt?

Anledningen till att vi värdesätter just låga avgifter så högt är att det är erkänt svårt för alla, framför allt för stora och trögrörliga fonder, att välja aktier som avkastar flera procent bättre än börsen år efter år. Samtidigt måste en fond göra just detta för att kunna motivera sina avgifter. Tyvärr väljer de allra flesta fonder sina innehav så försiktigt att avkastningen blir nästan exakt samma som deras jämförelseindex, minus fondernas avgifter. Samtidigt är det jättebilligt för dig att få samma avkastning som de flesta jämförelseindex om du sparar själv direkt i aktier, och vi kan hjälpa dig med detta. Det effektivaste du som sparare kan göra med ditt kapital är att undvika mesta möjliga avgifter.

Vanliga frågor och svar:

Går det att ändra inställningar i efterhand?

Det går bra att ändra inställningar i efterhand. Du kan även skapa helt nya portföljer på de marknader som ingår i din prisplan utan extra kostnad.

Kan jag ta bort en aktie ur min portfölj?

Nej, idag går det inte att ta bort aktier ur portföljen. Att undvika att investera i en aktie påverkar däremot inte portföljoptimeringen nämnvärt, men om du undviker att investera i flera av bolagen kommer diversifieringen att påverkas negativt.

Hur ska jag fördela mina pengar mellan olika marknader?

En enkel riktlinje kan vara att se på dina tidigare investeringar. Om du exempelvis har haft 50.000kr i en Sverigefond fram till nu kan detta belopp med fördel investeras direkt i en svensk aktieportfölj istället. Du har då lika stor exponering mot den svenska marknaden som tidigare och redan första året sparar du in 70% av förvaltningskostnaderna.

Ju mer kapital du har desto större anledning till att sprida dina innehav mellan olika marknader för att minska din totala risk. Samtidigt är många av de företag som tas fram via Sigmastocks modeller internationella och ibland kan det vara bättre att se till att dina köp sprids över olika branscher istället. Denna branschspridning ingår i Sigmastocks portföljer, där en bransch får utgöra max 30% av hela portföljen.

Vanliga frågor och svar:

Varför kan jag inte lägga till alla mina befintliga innehav i min portfölj?

Idag går det bara att lägga in bolag som kan komma att bli aktuella för portföljen, dvs bara bolag på mid och large cap för den marknad som portföljen är skapad på. I Sverige kan du inte heller lägga till bolag som endast är noterade på First North eller Aktietorget. Tanken är egentligen att endast bolag som har funnits i portföljen, med andra ord blivit framsorterade av modellerna, ska skrivas in. Om andra bolag skrivs in kommer de att ignoreras av modellerna vid nya köp, men de kommer antagligen att beräknas som bäst att sälja om du väljer att frigöra kapital eller göra en omfördelning. Detta kanske inte alls är vad du önskar, då dina andra bolag antagligen har köpts med andra strategier än de som du använder via Sigmastocks.

Anledningen till att vi inte har valt att inkludera bolag från First North är att de bolag som är relevanta för våra typer av portföljer i första hand finns på Stockholmsbörsen, alternativt är dubbellistade, eftersom Stockholmsbörsen är störst.

Min portfölj skiljer sig mycket från dagens aktiefördelning, ska jag sälja aktier?

Nej. Portföljen med dagens aktiefördelning uppdateras dagligen för att du, när du vill spara mer pengar, alltid ska göra det enligt den portfölj som är mest optimal vid tillfället. Vid mindre belopp kommer inte hela aktieportföljen att kunna köpas vid ett enskilt spartillfälle. Därför varieras de aktuella aktierna fram vid inköpet och beräkningarna gör att du på sikt får rätt fördelning. Ibland kommer det att bli pengar över. Detta kapital lägger du enkelt till vid nästa spartillfälle.

Att portföljen dagligen ändras innebär inte att du lika ofta behöver sälja aktier. En aktie som har gått upp i pris kanske inte längre är optimal att köpa, men den kan fortfarande vara bra att äga. Då och då kan det däremot vara lämpligt att byta ut några av innehaven. En gång per år kommer du att få en notis om att det är dags att justera portföljen och en beskrivning för hur detta kan gå till. Att omfördela årligen kan låta sällan, men att byta innehav allt för ofta kostar mer i form av handelsavgifter än vad en eventuell högre avkastning hade gynnat dig.

Var köper jag aktier?

Aktier köper du via en bank eller handelsplattform. I Sverige har Nordea, Nordnet och Avanza bäst priser på aktiehandel, framför allt på den svenska marknaden. De är också väldigt hjälpsamma om du får problem eller undrar över något. Du kan givetvis spara via en av storbankerna också men se upp för priserna, som kan vara väldigt höga. Du kan givetvis spara via din ordinariebank, men se upp för kostnaderna, som kan vara väldigt höga. Att skapa konto hos Nordea, Avanza eller Nordnet kostar inget.

Vad är Courtage?

Courtage är en avgift som din bank eller internetmäklare tar ut varje gång du köper eller säljer en eller flera av ett bolags aktier. Ofta finns det ett fast minimibelopp och en procentuell avgift som gäller efter att minimibeloppet har uppnåtts. Ibland finns det olika courtageklasser, där du kan välja en som passar din storlek på investeringar. Banker och internetmäklare har vanligtvis olika courtageklasser som du kan välja mellan för att du ska kunna handla så kostnadseffektivt som möjligt. Vid mindre investeringar, såsom vid månadssparande, är courtageklassen Mini mest kostnadseffektiv hos både Nordnet och Avanza. (Om du har mindre än totalt 80.000kr hos Nordnet, respektive 50.000kr hos Avanza, är aktiehandel med svenska aktier till vissa villkor är gratis). Kom ihåg att ställa in rätt courtageklass före du börjar handla med aktier, annars riskerar du att betala för mycket. Hos Nordea finns endast en prissättning, vilket gör det svårt för dig som handlar att göra fel.

Exempel - Säg att du har en courtageklass med minimibelopp på 1kr och därefter 0,25% av beloppet efter att minimibeloppet uppnås. Om du köper aktier i ett bolag för 200kr får du betala 1kr, eftersom 0,25% av 200kr bara är 0,5kr så gäller minimiavgiften på 1kr. Om du istället köper aktier i samma bolag för 800kr får du betala 0,25%*800=2kr.

Hur beräknas vilka aktier som ska köpas?

Olika aktier kommer att sorteras fram för dina kontinuerliga investeringar baserat på det belopp du har valt att spara och på din portföljs aktuella fördelning. Om du har lagt in vilka köp som du har gjort anpassas även beräkningarna efter dina befintliga innehav.

De aktier som sorteras fram varierar och är inte alltid de som har störst portföljvikt. Detta för att samtliga aktier i portföljen ska sorteras fram sett över tid. Om innehaven är små kommer de att dyka upp mer sällan, medan större innehav kommer att komma oftare.

Ju större belopp du investerar desto fler aktier kommer att dyka upp när du beräknar ditt sparande, eftersom beräkningarna även är anpassade till minimiavgiften för courtage hos våra samarbetspartners.

Urvalet är alltid riktat för att på sikt nå den fördelning av aktier i portföljen som genereras av dina val.

Varför ska jag köpa aktier direkt istället för aktiefonder?

En fond är en extremt dyr mellanhand. Det går inte att motivera de avgifter som tas från ditt sparande när du investerar via en fond. En eller ett par procent kanske inte låter så mycket, men på sikt handlar det om stora summor pengar, som hade kunnat gå till dig istället för till banken. Här kan du testa och se hur mycket egentligen betalar

Vanliga frågor och svar:

Har ni testat hur era bolag har gått bakåt i tiden?

Ja, men vi vill påpeka att aktiernas historiska avkastning inte påverkar din portföljs sammansättning. Våra matematiska modeller grundas i första hand på finansiell och ekonomisk forskning. Orsaken till detta är helt enkelt att det inte finns någon anledning att tro att de företag som aktiemarknaden har uppvärderat mest under de senaste tio åren även kommer att vara de som uppvärderas högst under nästa tioårsperiod. Backtesting görs enbart för att kontrollera att modellerna fungerar som de ska. För den intresserade har vi även sammanställt en sammanfattning av två hypotetiska sparanden över den senaste tioårsperioden här.

Måste jag månadsspara eller kan jag sätta in en större summa och förvalta den?

Du väljer helt själv hur du vill använda verktyget och även om de flesta månadssparar väljer många att sätta in ett belopp en gång för att sedan förvalta det. Det är då vanligt att välja att ställa in justering av portföljen två gånger per år, istället för en gång per år som är förifyllt idag. Detta gör du genom att gå in på den portfölj som du vill ändra, klicka på ”Fler funktioner” och vidare genom att ändra inställningarna under fliken ”Justera portföljen - för att hålla den långsiktigt uppdaterad”.

Hur tas aktieportföljerna fram?

Sorteringen är helt matematisk och grundas på statistik. Även om verktygen är avancerade är sorteringen enkel att förstå. I princip hade du kunnat göra den själv, men med datorer och matematiska modeller kan det arbete som det skulle ta år för dig att göra manuellt utföras på någon minut. Läs mer här.

Har ni någon bindningstid?

Vi har ingen bindningstid och första månaden är alltid gratis. Du väljer hur lång period som du vill betala för.

Varför ska jag köpa högkvalitativa värdebolag?

Fördelen med denna typ av bolag är att investeraren inte behöver bevaka sin portfölj särskilt aktivt. Bolagen som sorteras ut har tidigare klarat av instabila perioder bättre än sina konkurrenter. De stabila vinsterna skapar möjlighet till utveckling om detta skulle behövas. Den mycket välkände investeraren Warren Buffet, använder sig av en köp- och behållstrategi, där högkvalitativa bolag köps in för att behållas. Att köpa och sälja kostar courtage och det är bevisat svårt att sälja vid rätt tillfälle.

Min portföljs värde varierar mycket från index, är detta negativt?

Nej. Eftersom portföljen ofta innehåller färre eller andra bolag än index kommer även avkastningen att skilja sig. På kort sikt kan portföljen gå både bättre och sämre. Målet är att på sikt prestera bättre än index. Att slå index är svårt, men via oss ger du dig själv en chans, genom att göra ett bra urval och undvika höga avgifter.

Mer precist pratar man i finansindustrin ofta om relativavkastning och absolutavkastning. Relativavkastning är hur en portfölj avkastar minus avkastningen för dess jämförelseindex. Absolutavkastning är hur mycket en portfölj avkastar i absoluta termer. Till exempel, om din portfölj har avkastat 12% och ditt jämförelseindex har avkastat 10% så är din absolutavkastning 12% och din relativavkastning 2%. Att ha låg varians – ”spridning” – i sin relativavkastning har inget värde i sig. Det innebär bara att din portfölj rör sig som ditt jämförelseindex, i uppgång som i nedgång. Det som är viktigt är att ha hög och stabil förväntad avkastning till rimlig risk. En portfölj som skapas via sigmastocks.com har högre varians i relativavkastningen än vad som är vanligt för aktiefonder. Detta gör att du därigenom kan uppnå högre förväntad absolutavkastning till jämförbar risk.

Tar jag högre risk om jag köper aktier istället för fonder?

Att placera i fonder har fördelen att fonder oftast innehåller många olika aktier. På fackspråk säger man att de är väl diversifierade. Att fonden är diversifierad har effekten att tur och otur inte blir så viktigt; eftersom fonden äger många olika aktier gör det inte så mycket om några aktier går bättre än andra vissa perioder och några går sämre. Det jämnar helt enkelt ut sig i längden. Fonderna har dock den mycket viktiga nackdelen att de tar väldigt stora avgifter. Detta antingen som direkta avgifter, eller som indirekta kostnader via sin aktiehandel. Dessa avgifter är skenbart små, (några procent av det förvaltade kapitalet per år), men sett över tid gör det att kundens avkastning urholkas.

Det är naturligt att fråga sig om fondernas diversifiering är en större fördel än vad deras stora avgifter är en nackdel. Från ett vetenskapligt perspektiv är svaret nej. En av världens främsta forskare inom finans, Eugene Fama, fick till och med Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till Alfred Nobels minne mycket tack vara att han hjälpt till att fastslå detta. Se gärna följande länkar för en introduktion till Prof. Famas arbete.

Eugene F. Fama
www.nobelprize.org
www.chicagobooth.edu

Orsaken till detta är att redan när man äger bara några få olika aktier har man fått en fullgod riskspridning. Att äga fler ger inte så mycket mer i termer av minskad risk. Däremot kommer avgifterna som fonderna har att äta upp din avkastning över tid. Notera att vi inte påstår att du, när du väljer slumpmässigt, kommer att kunna välja aktier bättre än bankernas förvaltare. Vi påstår bara att fondförvaltarna historiskt sett inte ens varit i närheten av att tillföra mer värde genom sina aktieval än det som de tar bort i termer av mer eller mindre synliga avgifter. Det finns heller ingen orsak att tro att detta kommer att förändras i framtiden. Det bortfall som fondernas avgifter innebär är på lång sikt en mycket större risk än företagsspecifika extremhändelser.

Våra analyser visar att vi får en fullgod riskspridning redan vid det antal aktier som vi har i våra produkter. Sigmastocks beräknar en optimal diversifiering med avseende på företagsvinster snarare än det klassiska tillvägagångssättet där man diversifierar utifrån dagliga aktieprisrörelser. Våra resultat pekar på att den optimala riskspridningen i första hand ges genom ett urval av de mest stabila bolagen från varje bransch. När det är gjort finns det inget som tyder på att riskspridningen ökar då vi lägger till ytterligare bolag med sämre resultat och stabilitet. Diversifieringen blir snarare sämre.

Vad menas med köp- och behållstrategi?

Att köpa aktier eller andra tillgångar med avsikt att behålla dem långsiktigt är ett välkänt sätt att investera på inom finans. Motsatsen, att köpa och sälja ofta, kan bli dyrt och slå på avkastningen. Framför allt pekar forskning på att kortsiktiga kursrörelser är omöjliga att förutspå. De som försöker med detta handlar ofta med tillväxtbolag i tron om att göra snabba vinster, men den finansiella marknaden har bevisats vara så effektiv att de som lyckas med sin kortsiktiga handel enbart har tur.

På lång sikt förväntas däremot aktiemarknaden att gå upp, så länge företag fortsätter att generera vinster. Värdebolag karaktäriseras av stabil och bra intjäningsförmåga. Av denna anledning kan du sortera ut just företag som tidigare genererat starka och stabila vinster hos oss. Värdebolag är de vanligaste investeringarna bland de som tillämpar köp- och behållstrategin.

Köp- och behållstrategin har tillämpats framgångsrikt av många och den har fått mycket uppmärksamhet av både forskare och media. Det är däremot bra att vara medveten om att även bra bolags aktier för det mesta kommer att falla i värde om marknader i helhet gör det. Detta innebär inte att du måste sälja och realisera förluster. Om de bolag som finns i din portfölj fortsätter att leverera bra resultat och stabila vinster kan det snarare vara fördelaktigt att investera mer, eftersom priser för bra bolag efter ett börsfall är förhållandevis låga.

Att köpa till ett dyrt pris, såsom precis före en kursnedgång, kan undvikas genom regelbundna investeringar, som exempelvis månadssparande. Om köpen sprids regelbundet under en period kommer köparen att få ett genomsnittligt köppris som ligger nära aktiens snittpris under samma period.

Är ni en fond?

Nej. Hos oss skapar du istället din egen aktieportfölj, som kontinuerligt uppdateras efter dina inställningar. Som kund sköter du därför själv dina investeringar via din vanliga depå. Det är tack vare att du sköter dina investeringar själv som det blir så billigt för dig. Sammantaget skapas ett alternativ till fondsparande. Du kommer att ha en uppdaterad portfölj och stöd för ditt sparande, fast utan att avgifterna äter upp en stor del av din avkastning som de gör i de flesta fonder.

Är ni finansiella rådgivare?

Nej. Vi står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Vi tillhandahåller istället ett verktyg för investeringsanalys. Hos oss kan du skapa en egen aktieportfölj genom att sortera ut bolag baserat på olika variabler. Orsaken till att vi valt detta tillvägagångssätt är att det möjliggör för oss att hålla extremt låga avgifter.

Tillväxtbolag eller värdebolag?

Vissa aktier handlas till höga priser beroende på att marknaden förväntar sig att de kommer att göra stora vinster i framtiden, s k tillväxtbolag. Andra aktier är mer förutsägbara. De underliggande företagen befinner sig på marknader där de är väletablerade och har god intjäningsförmåga. Sådana företag har typiskt sett mer stabil kursutveckling, helt enkelt eftersom de är mer stabila som investering. De benämns ofta värdebolag. Förutsättningarna för dessa företag ändras helt enkelt långsamt. Samtidigt har finansiell forskning visat att dessa stabila företag sett över tid avkastar bättre än tillväxtbolagen.

Marknaden är alltså, i snitt över tid, lite för positiv kring bolag där priset beror mycket på att förväntan om framtida vinster ska infrias. Samtidigt är det såklart bland dessa tillväxtbolag som man kan göra snabba kortsiktiga vinster, vilket antagligen är det som lockar de som handlar med dessa aktier.

Vinsttillväxten varierar mellan alla bolag. Samtliga bolag som sorteras ut via Sigmastocks modeller är stabila och lågt värderade i förhållande till de vinster som de genererar, men en del av dessa bolag har dock högre vinsttillväxt än de övriga. De är av den orsaken ofta lite dyrare i inköp. Som jämförelse är de bolag som har en hög och stabil vinst men där vinsten inte växer så mycket över tid typiskt sett billigare att köpa. I Sigmastocks portföljgenerator kan du välja var du vill att ditt fokus ska ligga; på bolag med hög vinsttillväxt eller på bolag med lägre vinsttillväxt men till ett billigare pris.

Hitta till oss

Adress: Holtermansgatan 1, 411 29 Göteborg