När blir du ekonomiskt fri?

Många strävar efter ekonomisk frihet – vad det innebär finns det lika många svar på som det finns människor. Vare sig du vill bli ekonomiskt oberoende för att kunna resa när du vill, gå ner i arbetstid eller gå i pension vid 50, så är det en bra början att veta hur mycket du egentligen behöver spara för att nå ditt mål.

Det tar 20 år för dig att nå ditt mål om du sparar i aktier, 24 om du sparar i fonder och 52 år om du väljer att placera dina pengar på ett sparkonto.

Räkna på ditt sparande här!

Jag vill ha kr extra varje månad under minst år.

Mitt startbelopp är kr, och därefter sparar jag kr/mån.


Beräkna


Det tar __ år för dig att nå ditt mål om du sparar i aktier, __ år om du sparar i fonder och __ år om du sätter in pengarna på ett sparkonto!

Om du fortsätter att spara i aktier i ytterligare 5 år kommer du att ha __ kr extra att leva för varje månad under __ år.

Så växer dina pengar med olika sparformer

Så länge räcker dina sparade pengar

Vi har antagit 7,5% årlig avkastning för aktier, 5,5% för fonder och 1% för sparkonton, efter skatt och inflation.

Testa Sigmastocks gratis i 6 månader

Skandia header

Bli kund hos Skandia - få 6 månader gratis

Skandia bjuder sina kunder på 6 månader gratis hos Sigmastocks!*

*Erbjudandet gäller befintliga och nya användare hos Skandia och Sigmastocks.

Sigmastocks står inte under Finansinspektionens tillsyn. Tjänsten ska inte betraktas som en personlig rekommendation. All användning av tjänsten sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.