Ekonomiskt fri - så här lång tid tar det

Hur mycket behöver du egentligen spara för att kunna gå i pension 15 år före alla andra?
Hur bygger man en pengamaskin som jobbar när du inte gör det?

Räkna på ditt sparande här!

Jag vill ha kr extra varje månad under minst år.

Mitt startbelopp är kr, och därefter sparar jag kr/mån.


Beräkna


Det tar __ år för dig att nå ditt mål om du sparar i aktier, __ år om du sparar i fonder och __ år om du sätter in pengarna på ett sparkonto!

Om du fortsätter att spara i aktier i ytterligare 5 år kommer du att ha __ kr extra att leva för varje månad under __ år.

Så växer din pengamaskin - i olika sparformer

Så länge räcker dina sparade pengar

Vi har antagit 7,5% årlig avkastning för aktier, 5,5% för fonder och 1% för sparkonton, efter skatt och inflation.

Testa Sigmastocks gratis i 6 månader

Skandia header

Bli kund hos Skandiabanken - få 6 månader gratis

Skandiabanken bjuder sina kunder på 6 månader gratis hos Sigmastocks!*

*Erbjudandet gäller befintliga och nya användare hos Skandiabanken och Sigmastocks.

Sigmastocks står inte under Finansinspektionens tillsyn. Tjänsten ska inte betraktas som en personlig rekommendation. All användning av tjänsten sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.